#zadatak 1. – 6.12.2018. OE2

45. Trošilo radnog otpora R i dva kondenzatora kapacitivnih otpora XC1 i XC2 spojeni su serijski. Napon izvora je U. Odredite padove napona UR, UC1...