#zadatak 5. – 20.12.2018. Sustavna programska potpora

Virtualni stroj

Korisnik vidi OS kao neki stroj koji upravlja računalom. Taj stroj je korisniku nepoznat i nestvaran te se naziva virtualni stroj. Koristeći postupke upravljanja procesorom i tehnikom memorije OS stvara prekid da svaki procesima svoj procesor i svoju memoriju. Stoga se svakom procesoru dodjeljuje kopija osnovnog računala- koncept virtualnog stroja. Koncept virtualnog stroja zasnovan je na slojevitoj organizaciji OS koja osigurava isto sučelje kao da se ispod virtualnog stroja nalazi stvarno izravno sklopovlje, a ne čitav niz slojeva OS prije doticaja do sklopovlja.

Virtualni strojevi predstavljaju razvojni sustav za izradu novih OS – a.  Razvoj se izvodi u virtualnom stroju pa se može lako ispravljati i kontrolirati, a da se pritom ne naruše standardne funkcije OS – a. Sustav virtualnog stroja omogućuje pokretanje aplikacija jednog sustava na drugom sustavu koji nije bilo prilagodljiv u drugim OS struktura na CWIN aplikacija na LINUX računalima. Također omogućuje programskom jeziku JAVA izvršenje na bilo kojem sustavu koji ima JAVA virtualni stroj.

a) Nevirtualni stroj                                                                                             b) Virtualni stroj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *