# zadatak 2. – 16.12.2018. – elektronički sklopovi

Područja rada bipolarnog tranzistora (naziv područja rada i spojevi tranzistora, te primjena).

Kada su EB i CB u nepropusnoj polarizaciji javlja se zaporno područje i područje zasićenja.

Zaporno područje i područje zasićenja imaju praktičnu primjenu kao prekidači sklopki.

Kada je EB u propusnoj, a CB u nepropusnoj polarizaciji, javlja se normalno aktivno područje rada.

Normalno aktivno područje rada ima primjenu kao pojačalo.

Kada je EB u nepropusnoj, a CB u propusnoj polarizaciji, javlja se inverzno aktivno područje rada.

Inverzno aktivno područje rada nema praktičnu primjenu.

Trantistor kao elektronička kompnenta  nije simetričan u odnosu na BE i BC.

Površina između BE je manja nego između BC što znači da je i barijera između BE i BC različita.

Iz prvih činjenica zaključujemo da E i C ne možemo međusobno zamijeniti, te da se razlikuju.

U pravilu se iz smjera E emitiraju elektroni preko baze, a kolektor ima funkciju sakupljača.

Ova komponenta ima široku primjenu u mnogim elektroničkim sklopovima, a princip rada je zasnovan na principu četveropola.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *